20 Octombrie 2014 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, adresa: Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) Romania, Bacau, Stefan cel Mare nr. 17A (600359) | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, telefon: +40 234.581.643+40 234.581.643 | Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, email: dasbacau at gmail dot comdasbacau at gmail dot com
 

Alocatia pentru sustinerea familiei


Facebook Google Plus Twitter Stumble Upon delicious

Se acorda:
1. Conform Legii nr. 277 din 24.12.2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei


TITULAR – reprezentantul familiei, care întocmeşte cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiei pentru sustinerea familiei.

BENEFICIARI - Familia formata din sot, sotie si copii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna, familia formata din persoana singura si copiii aflati in intretinerea acesteia si care locuiesc impreuna cu aceasta, barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna.


CUANTUMUL LUNAR AL ALOCAŢIEI DE SUSTINEREA FAMILIALA


Familiile cu ambii parinti cu venitul net mediu lunar pe membru de familie sub 200 lei:

 • 1 copil – 40 LEI
 • 2 copii – 80 LEI
 • 3 copii – 120 LEI
 • 4 sau mai mulţi copii – 160 LEI

Familiile cu ambii parinti cu venitul net mediu lunar pe membru de familie intre 201 si 530 lei:

 • 1 copil – 33 LEI
 • 2 copii – 66 LEI
 • 3 copii – 99 LEI
 • 4 sau mai mulţi copii – 132 LEI

Familiile cu un parinte cu venitul net mediu lunar pe membru de familie sub 200 lei:

 • 1 copil - 65 LEI
 • 2 copii – 130 LEI
 • 3 copii – 195 LEI
 • 4 sau mai mulţi copii – 260 LEI

Familiile cu un parinte cu venitul net mediu lunar pe membru de familie intre 201 si 530 lei:

 • 1 copil – 60 LEI
 • 2 copii – 120 LEI
 • 3 copii – 180 LEI
 • 4 sau mai mulţi copii – 240 LEI

STABILIREA ŞI PLATA DREPTURILOR

Alocaţia de sustinere a familiei se acordă lunar pe bază de cerere şi declaraţie tip, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia si, dupa caz, privind frecventarea cursurilor scolare de catre copiii aflati in intretinere care se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi are reşedinţa familia.


OBLIGAŢII

 • Familiile care beneficiază de alocaţie de sustinere familiala au obligaţia să comunice în scris Primarului în termen de maximum 5 zile orice modificare cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de aceştia.

Dreptul la alocatie se acorda incepand cu luna inregistrarii / depunerii cererii.


RESPINGERE, SUSPENDARE, ÎNCETARE


RESPINGERE – venituri lunare pe membru de familie mai mari de 530 lei şi refuzul de a furniza informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale.


ÎNCETARE – beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale de acordare a dreptului.


Acte necesare:

 • cupon alocatie de stat
 • dosar cu şină.
 • copie livret de familie.
 • copie carte de identitate / buletin de identitate pentru toţi membrii familiei care au împlinit vărsta de 14 ani.
 • copie certificat de naştere pentru toţi membrii familiei.
 • copie certificat de căsătorie / hotărâre de divorţ / certificat de deces.
 • adeverinţă de elev cu specificarea dacă primeşte sau nu bursă si nota la purtare.
 • adeverinţă de salariu (venitul net) / cupon de pensie / cupon şomaj. Alte îndemnizaţii.
 • cerere tip completată personal (vezi Documente atasamente).
 • adeverinta de venit de la Administratia Financiara;
 • certificat de atestare fiscala de la Directia Economica (Taxe si Impozite din cadrul Primariei Municipiului Bacau);

Notă: La depunerea dosarului trebuie prezentate toate actele în original!

Venitul lunar net pe membru de familie trebuie să fie mai mic de 530 lei.

la depunerea dosarului toate actele trebuie să aibă data cu luna depunerii dosarului (adeverinţe elev/salariu/cupon pensie/şomaj/alte indemnizaţii, certificate fiscale şi de rol).

 

Despre noi

Vezi istoricul si misiunea serviciului nostru.

Citeste »

Ajutor

Verifica rubrica Intrebari frecvente pentru a gasi raspunsul la cele mai comune probleme.

Intrebari frecvente (FAQ) »

Ia legatura cu noi

Telefon: +0234.581.643
Email: dasbacau at gmail dot com

Contact online »